Bezienswaardigheden

Paardrijden

Paardrijden
Te paard (en wagen) door het Drentsche Aa-gebied. Drenthe heeft vanouds de reputatie van 'Paardenhemel', want de paarden hadden het hier goed. Verscheidene (rustende) boeren houden, ook nu nog, paarden voor hun plezier of voor de fokkerij.  
 

Molens

Molens
 Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.
 

Drents Pompeii

Drents Pompeii
 Vanwege zijn archeologische rijkdommen staat het gebied rond Anloo bekend als het Pompeii van Drente. Met name in het gebied tussen Schipborg en Anloo zijn veel archeologica te zien, zoals: hunnebedden, grafheuvels, oude karresporen en oerbossen. Te veel om allemaal in één dag te bekijken.
 

Etstoel

Etstoel
 De Etstoel was tot in de 19e eeuw het hoogste Drentse rechtscollege. Vanaf het begin van de 15e eeuw is het zeker, dat de Etstoel zitting hield in de Magnuskerk. In het Drentse Landrecht van 1412 wordt vastgesteld, dat de Etstoel drie keer per jaar lotting (= zitting) hield. 
 

Herenbanken van de kerk

Herenbanken van de kerk
 In de kerk zijn twee fraaie uit de 18e eeuw daterende herenbanken te zien. Deze banken zijn voor de familie Ellents gemaakt. In de kerk hangt ook een koperen kroon met 2 x acht armen. Het is eind 17e eeuw gemaakt, evenals de koperen blaker, de zandloper en het doopbekken, die aan de stenen preekstoel zijn bevestigd. 
 

De Magnuskerk te Anloo

De Magnuskerk te Anloo
 De kerk dankt zijn naam aan Magnus, bisschop van Trani (Italië). De bisschop werd na zijn marteldood heilig verklaard. Zijn sterfdag wordt op 19 augustus herdacht.
 

Wandelen in het Drentsche Aa gebied

Wandelen in het Drentsche Aa gebied
In het Drentsche Aa-gebied zijn veel wandelmogelijkheden. Een dorpsommetje of één van de elf gemarkeerde Staatsbosbeheer wandelroutes in het Drentsche Aa gebied. Ook lopen overal 'doorstappers met rugzak'. Zij lopen vaak over één van de lange afstandswandelroutes (LAW), die in het gebied liggen. Het Pieterpad is daarvan de bekendste. Daarnaast liggen in het gebied ook diverse 'knapzak', archeologische en andere wandelroutes.