Terug naar Bezienswaardigheden

De Magnuskerk te Anloo

Gepubliceerd op:
De Magnuskerk te Anloo

 De kerk dankt zijn naam aan Magnus, bisschop van Trani (Italië). De bisschop werd na zijn marteldood heilig verklaard. Zijn sterfdag wordt op 19 augustus herdacht.

 

Het schip van de kerk is in het begin van de 11e eeuw opgetrokken uit tufsteen, een zachte vulkanische steensoort uit de Rijnstreek van Duitsland. Eind 11e eeuw werd de toren gebouwd. De trapgevels en de dakruiter zijn later ter verfraaiing aangebracht. De bouwstijl van het schip en de toren is Romaans.

Het huidige koor verving in de 14e eeuw een apsis. De bouwstijl van het koor noemt men wel Romano-Gotisch. Het koor is gebouwd van rode baksteen. Er zijn prachtig gemetselde kruisribgewelven te zien.

Opgravingen in de kerk (1942) door prof. dr. A.E. van Giffen hebben aangetoond, dat er voor het huidige gebouw een aantal houten gebouwen heeft gestaan (9e, 10e eeuw). Ook werden restanten uit de tweede en derde eeuw na Christus aangetroffen.

In de middeleeuwen was het kerkgebouw, behalve godshuis, ook een schuilplaats - bijna een vestingwerk. Door de hooggeplaatste rondboograampjes, de meer dan één meter dikke muren en de stevige deuren, die door dikke balken te barricaderen waren, was de kerk voor kwaadwillende lieden vrijwel onneembaar.

De zuidelijke ingang van de kerk was traditioneel de ingang voor de mannen. Vroeger had het schip nog een noordelijke ingang. Dat was de ingang voor de vrouwen. De noordelijke ingang is reeds lange tijd dicht gemetseld. Aan de buitenkant van het schip is boven deze ingang een sarcofaagdeksel geplaatst. Aan de binnenkant staat er een prachtige herenbank voor.

Foto's

Bekijk ook

Paardrijden

Paardrijden
Te paard (en wagen) door het Drentsche Aa-gebied. Drenthe heeft vanouds de reputatie van 'Paardenhemel', want de paarden hadden het hier goed. Verscheidene (rustende) boeren houden, ook nu nog, paarden voor hun plezier of voor de fokkerij.  

Molens

Molens
 Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.

Drents Pompeii

Drents Pompeii
 Vanwege zijn archeologische rijkdommen staat het gebied rond Anloo bekend als het Pompeii van Drente. Met name in het gebied tussen Schipborg en Anloo zijn veel archeologica te zien, zoals: hunnebedden, grafheuvels, oude karresporen en oerbossen. Te veel om allemaal in één dag te bekijken.