Gepubliceerd op:

 Vanwege zijn archeologische rijkdommen staat het gebied rond Anloo bekend als het Pompeii van Drente. Met name in het gebied tussen Schipborg en Anloo zijn veel archeologica te zien, zoals: hunnebedden, grafheuvels, oude karresporen en oerbossen. Te veel om allemaal in één dag te bekijken.

Paardrijden

Paardrijden
Te paard (en wagen) door het Drentsche Aa-gebied. Drenthe heeft vanouds de reputatie van 'Paardenhemel', want de paarden hadden het hier goed. Verscheidene (rustende) boeren houden, ook nu nog, paarden voor hun plezier of voor de fokkerij.  
 

Molens

Molens
 Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.