Gepubliceerd op:
Etstoel

 De Etstoel was tot in de 19e eeuw het hoogste Drentse rechtscollege. Vanaf het begin van de 15e eeuw is het zeker, dat de Etstoel zitting hield in de Magnuskerk. In het Drentse Landrecht van 1412 wordt vastgesteld, dat de Etstoel drie keer per jaar lotting (= zitting) hield. 

In Anloo gebeurde dat op 'Sonte Magnusdaghe', 19 augustus - de dag, die gewijd was aan de beschermheilige van de kerk. De Etstoel bestond uit de drost en 24 etten (= gezworenen). Gedurende de bijeenkomst van de Etstoel was er altijd veel volk op de been in Anloo: de mensen waren vrij en er werd een speciale ker(k)mis gehouden ter ere van Sint Magnus.Zie ook Etstoel

Paardrijden

Paardrijden
Te paard (en wagen) door het Drentsche Aa-gebied. Drenthe heeft vanouds de reputatie van 'Paardenhemel', want de paarden hadden het hier goed. Verscheidene (rustende) boeren houden, ook nu nog, paarden voor hun plezier of voor de fokkerij.  
 

Molens

Molens
 Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.