Terug naar Bezienswaardigheden

Herenbanken van de kerk

Gepubliceerd op:
Herenbanken van de kerk

 In de kerk zijn twee fraaie uit de 18e eeuw daterende herenbanken te zien. Deze banken zijn voor de familie Ellents gemaakt. In de kerk hangt ook een koperen kroon met 2 x acht armen. Het is eind 17e eeuw gemaakt, evenals de koperen blaker, de zandloper en het doopbekken, die aan de stenen preekstoel zijn bevestigd. 

Over de geschiedenis van het doopbekken, die pas vijftien jaar terug is in de kerk, en de zandloper die vroeger een functie had in de eredienst leest u verder in het boekje ‘Anloo de kerk’ dat eind 2002 uitgegeven gaat worden. Voor de preekstoel staat een uit 1716 daterend offerblok. 

De beide zilveren avondmaalsbekers uit 1644 en 1823 zijn in bruikleen gegeven aan het Drents Museum te Assen en worden aldaar tentoongesteld.

In het schip en in het koor liggen meerdere oude grafstenen, onder andere die van Willem Rodolf Grevylink, landmeter. Onder het koor ligt een dichtgemetselde grafkelder uit de 18e eeuw.

De toren is ruim 23 meter hoog. Op de 3e verdieping hangt een 18e eeuwse klok, die elke dag om 12 uur door de kinderen van de basisschool wordt geluid.

De P is van PRUFUNG, een oorlogsaanduiding van de Duitse klokkenvordering vanaf 1943. De klokken met P zijn exemplaren die nader onderzocht zouden worden. Als deze klokken een grote cultuurhistorische waarde bleken te hebben, werden ze alsnog van vordering vrijgesteld. De klok van Anloo is na de oorlog in Hamburg teruggevonden.

De klokkengieters waren De Grave & Nicolaus Muller uit Amsterdam. Over de klok, klokkenstoel en gebruiken leest u meer in het boekje 'Anloo de Kerk'.

Fresco's

Muurschilderingen in het schip van de kerk.

Rond de triomfboog en op de noordmuur zijn delen van 13e en 14e eeuwse muurschilderingen te zien. Naast het reliekvenstertje (of hagioscoop) in de noordmuur is het geboorteverhaal van Christus afgebeeld. In de aansluitende nis is de vlucht naar Egypte geschilderd en rechts daarvan Maria met kind op een troon. Boven de triomfboog is nog vaag een heiligengalerij te zien. De tekst links van de boog is een oude, Nederduitse, tekst uit Spreuken 3.

De Latijnse tekst rechts betekent: "Niet geschreeuw maar liefde klinkt tot in het oor van God".

Paardrijden

Paardrijden
Te paard (en wagen) door het Drentsche Aa-gebied. Drenthe heeft vanouds de reputatie van 'Paardenhemel', want de paarden hadden het hier goed. Verscheidene (rustende) boeren houden, ook nu nog, paarden voor hun plezier of voor de fokkerij.  
 

Molens

Molens
 Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.