Terug naar Bezienswaardigheden

Wandelen in het Drentsche Aa gebied

Gepubliceerd op:
Wandelen in het Drentsche Aa gebied

In het Drentsche Aa-gebied zijn veel wandelmogelijkheden. Een dorpsommetje of één van de elf gemarkeerde Staatsbosbeheer wandelroutes in het Drentsche Aa gebied. Ook lopen overal 'doorstappers met rugzak'. Zij lopen vaak over één van de lange afstandswandelroutes (LAW), die in het gebied liggen. Het Pieterpad is daarvan de bekendste. Daarnaast liggen in het gebied ook diverse 'knapzak', archeologische en andere wandelroutes.

 

Historische bebouwing

Eeuwen
van bewoning hebben letterlijk hun sporen in het Drentsche Aa-gebied achtergelaten. In het gebied liggen nog verschillende brinkdorpen met oude Saksische boerderijen. Ook enkele molens en oude kerken zijn bewaard gebleven.

Esdorpen

Esdorp zijn typisch Drents. Ze hebben meestal een centrale brink (weitje), omzoomd met eiken. De es was de akker waarop het voedsel werd verbouwd. Anloo is zo'n esdorp. De boeren werkten op de omliggende Noordes, Zuides en Molenes. Rond de brink staan oude beuken en eiken, die samen met de kerktoren de dorpscontouren aangeven. Balloo is een kransesdorp zonder brink. Het dorp ligt in een krans om de es. De brink van Taarlo heeft nog een dobbe, een poel waar het vee uit dronk en dat diende als bluswaterreservoir. Enkele dorpen hebben meerdere brinken: Eext heeft er maar liefst zeven.

Boerderijen

Het Drentsche Aa-gebied is rijk aan oude Saksische boerderijen. Een rechthoek met aan de voorkant het woonhuis, aan de achterkant de deel met aan weerszijden stallen. Boven dat deel is een zolder voor opslag van de oogst. Voor informatie over boerenerven kunt u terecht bij de website van de Werkgroep Boerenerven Drenthe: www.boerenervendrenthe.nl

Kerken

In Anloo staat de oudste kerk van Drenthe. Hij is gebouwd rond 1100 en is deels van tufsteen. Een zachte steensoort die vanuit de Eifel werd aangevoerd. De Romaanse kerk is te herkennen aan de ronde, vrij kleine ramen en zware bouw. Een andere oude kerk staat in Rolde. Het is een 15e eeuws kerkje in Gotische stijl. Te herkennen aan de hoge ramen met spitse bogen

Paardrijden

Paardrijden
Te paard (en wagen) door het Drentsche Aa-gebied. Drenthe heeft vanouds de reputatie van 'Paardenhemel', want de paarden hadden het hier goed. Verscheidene (rustende) boeren houden, ook nu nog, paarden voor hun plezier of voor de fokkerij.  
 

Molens

Molens
 Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.